Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScriptet. Kérem kapcsolja be a böngésző beállításaiban!
ÁSZF


Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2019.12.06-tól

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: Szabályzat) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Szolgáltató adatai:

Név: Panyolai Szilvórium Zrt.
Székhely: 4913 Panyola, Szilvórium tanya 1.
e-mail : iroda@panyolai.hu
adószám: 24121055-2-15

Tárhely szolgáltató adatai:

Cég neve : Rackhost Zrt.
Levelezési cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
e-mail: info@rackhost.hu
adószám: 25333572-2-06

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen Szabályzat kiadásától számítva annak visszavonásáig érvényes. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és a Szabályzat maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Panyolai Szilvórium Zrt.

Rendelkezésre állás: jelen weboldal rendelkezésre állására a jogtulajdonos nem vállal garanciát. Amennyiben a weboldal működésével kapcsolatban a vásárló problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval elektronikus úton.

Adatkezelési szabályok:

Adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken elérhető: http://panyolai.hu/adatvedelem/

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az Eladó a www.panyolai.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges. A webáruházban való rendelés leadásához a vásárlónak nem kötelező regisztrálnia.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár került bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció kondícióiról.

Rendelés menete

A webáruházban a felhasználók a termékek között böngészhetnek, kiválaszthatják a megvásárolni kívánt terméket, és kosárba helyezhetik azt. Amennyiben a vásárlást befejezték, a kosár menüpontban véglegesíthetik vásárlásukat, és megfelelő adataik megadását követően kifizethetik a termékeket.

Fuvarozás A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A fuvarozást a GLS futárszolgálat végzi el. Szállítási/fuvarozási díj: 1500 Ft (az ár tartalmazza az áfát. Áfa kulcs: 27%)

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyibe e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződés kötelezettsége alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodnak.

A megrendelés feldolgozása és teljesítés

A rendelés feldolgozása 24 órán belül megtörténik

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul értesíteni, valamit Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti a szerződésszegés egyéb következményei alól.

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és bontatlan csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Panaszkezelés

A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó modjáról, valamit a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről,
telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság/Törvényszéki illetékességét

Bankkártyás fizetés:

Webáruházunk részére az OTP Simple (OTP Bank Nyrt.) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Simple fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP Simple által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

Bankkártyás online fizetési rendszer

A www.panyolai..hu Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Mire figyeljen vásárláskor?

Olvassa el webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a kiszállítás és a fizetés feltételeit!

Tanulmányozza át a webáruház biztonsági feltételeit!

Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!

Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait (tranzakció azonosító, engedélyszám)!

Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá! Ennek érdekében kártyáját, egyéni azonosító (PIN) kódját és jelszavát soha ne tartsa egy helyen!

Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

Amennyiben a banki fizetőoldalon a „Fizetés” gombra kattintott, kérjük, figyelmesen olvassa el a megjelenő üzenetet!

Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Panyolai Szilvórium Zrt. (4913 Panyola, Szilvórium tanya 1) adatkezelő által a https://panyolai.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, név, számlázási cím és telefonszám.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/